Přes 100 tisíc Kč/rok. Budete i nadále dotovat vaše vozidlo?

Pro dopravce

PigFuelingU české dopravní společnosti s instalovaným terminálem TomTom Business Solutions se potvrdily značné rozdíly v ekonomice jízdy řidičů - rozdíl činil až 100 tis. Kč / rok. Aplikace kromě kontroly řidičů působí také pozitivně na řidičské návyky a bezpečnost jízdy, kdy je řidič během jízdy upozorňován na chybné manévry a následně je může eliminovat.

 

Instalace proběhla na klasickém modelu vozidla – tahač + návěs, vybavení ze strany TomTom Business Solutions byla

-         „černá krabička“ LINK

-         modul ecoPLUS pro připojení vozidlových informací (nikoliv FMS)

-         kamionová navigace PRO7100TRUCK

 

Sledované období pokrývalo tři týdny, posádka se skládala z jednoho ale i dvou řidičů na dálkové trase. Destinace byly ČR a Španělsko.

Porovnání obou řidičů (předem nijak nevybraných), jejich ekonomika jízdy a spotřeba paliva potvrdila značné rozdíly v kvalitě jízdy řidičů - téměř 10%!! činil rozdíl pouze ve spotřebě PHM. A navíc zde nemohl přidič použít obvyklé "vysvětlení", že vysoká spotřeba je způsobena vozidlem a dalšími vnějšími vlivy - řidiči tvořili jednu posádku a pouze se střídali - měli tedy stejné podmínky – hmotnost a typ nákladu, kvalitu silnice, počasí, pneumatiky, stav vozidla … Zde již řidičů, docházejí argumenty.

Při běžném posouzení spotřeby PHM by se tato „společná“ jízda posuzovala jako celek, nevynikly by tedy rozdíly mezi řidiči a ten lepší by si pouze „zhoršil“ svůj průměr. V našem případě byli hodnoceni ale individuálně a každý úsek byl automaticky přiřazen tomu řidiči, který právě řídil.

Pokud provedeme jednoduchý výpočet:

-         úspora 2,8 litrů / 100km

-         průměrně najeto 10.000 km / měsíc

-         cena 1 litru nafty bez DPH 30 Kč

 

vychází neuvěřitelná částka 100.800 Kč ročně, kterou vyplýtvá váš řidič pouze svojí nedisciplinovaností. A ještě více neuvěřitelné je, kolik dopravních společností tento potenciál nevyužívá, a přitom ho má doma „na dvoře“.

Pořizovací náklady se pak vrátí při sledování pouze tohoto jednoho parametru za necelé 3 měsíce. A to nezohledňujeme další efekty, jako třeba ušetřené kilometry, čas, lepší využití pracovní doby, méně stresu nebo vyšší kvalitu poskytovaných služeb.

Pokud bychom aplikovali obdobný případ u dodávkových nebo osobních vozidel a použili  řešení bez navigace a zakázkového systému (tj. obdoba černé skříňky), docházíme k úsporám (opět pouze tento jeden parametr) cca 15.000 Kč / rok (úspora 1 ltr / 100 km, 50.000 km ročně, cena PHM 30 Kč / 1 ltr) a návratnosti pořizovacích nákladů necelý rok. A to opět nepočítáme další efekty jako snižování agresivity jízdy, eliminování zbytečně propáleného PHM, přehled o skutečně realizovaných jízdách, pojištění vozidla atd.

Další informace o tomto řešení můžete nalézt na www.greenfleet.cz nebo http://business.tomtom.com/cs_cz/.

 

Rychlý kontakt

Tel.: +420 233 373 855

E-mail:  info@tomtomfleet.cz

Kontaktujte mě

 

mapy-a-myto